Povinné informace a odkazy ÚKZÚZ
Subjekt plní povinnost registrace pro rostlinolékařské účely, a to bez výjimky, platnou pro internetové prodejce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, podléhajících fytosanitární regulaci. Současně plní povinnost opatřovat regulované komodity při internetovém obchodování (smlouvy uzavřené na dálku) rostlinolékařským pasem, a to i v případě dodávek těchto komodit konečným uživatelům. Tyto povinnosti vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které nabývá účinnosti dnem 14.12.2019.
Více informací naleznete na těchto odkazech:
Internetové stránky ÚKZÚZ naleznete na:
Nařízení 2016/2031 naleznete na:
Fytosanitární režim naleznete na:
Dovoz do EU (dovoz ze třetích zemí) naleznete na: